Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thịnh An

Bệnh viện Nhi Đồng I , Tp. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Nhi Đồng I , Tp. Hồ Chí Minh
Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho toàn bệnh viện
Thiết bị : Hakel (EU)
Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sol khí.
Thiết bị: Epotos (Nga)